serhat ateş


PSİKOLOJİK DANIŞMAN SERHAT ATEŞ

PSİKOLOJİK DANIŞMAN SERHAT ATEŞ


 PSİKOLOJİYE FARKLI BAKIŞ

Merhaba Sevgili okurlar bilindiği üzere Tüm Dünya´da bilinen ?´Psikoloji ?´ Terimini kendime göre yorumlayıp sizlere tanımını bildiğiniz. Bu terimi farklı bakış açısıyla ele alacağım. Psikoloji bilinen tanımlarla insanların görünmez taraflarını inceleyen, davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.  Çoğu uzman tarafından da ele alındığında farklı alanlarda tanımlanmış ve çeşitli incelemelerde bulunulmuş ve kimi uzmanlar kuramlarla ele almıştır Freud,Carl Gustav Jung gibi kendi bakış açımı açıklamadan önce Psikolojinin Üstadı olan Sigmun Freud´un Psikanaltik Kuramına göre  ; id ego ve süper ego olarak üç farklı şekilde ele alınmış. Detaylı bir şekilde id ; Kişinin ilk benliği olduğunu , Ego ?nun ;  doğa ya da çevre ile id arasında bir denge unsuru olduğunu yani   Çevrede ya da doğada bulunan maddelerin uygunluğunu yine tarafsız bir zeminde kontrol ettiğini ve bu nesnelerin uygun olup olmadığını belirlediğini .  Süper Egonun ise ; Kural ve değerler bütünlüğü içinde insana yön veren bölümü olduğunu . Bu bölüme vicdan da denildiğini. Bu bölümün daha çok emir ve yasaklara göre bir yol belirlediğini ifade etmesi yanında  İyi ya da kötüyü birbirinden ayırmaya başladığımız süreçlerde gelişir ve olgunlaştığını. Zamanla aile, anne ve baba, çevre, okul, din, geleneklerden öğrendiklerimiz içselleştirilir ve bizim değer ve kurallar bütünlüğümüzün oluşmasına yardım  ettiğini ifade eder . Bakıldığı zaman yukarıda ki tanımları ciddi bir çalışma sonucunda oluşturulan tanımlar görmekteyiz. Benim getirmek istediğim bakış açısı şudur; Psikoloji vardır .Ama nerdedir ? ne yaparsak psikoloji psikoloji olur ? Doğada bütün tanımların göreceli olduğu gibi Psikoloji´ nin de tanımı kişiden kişiye göre değişebilir. Psikoloji bana göre yeri geldiğinde görünmezlik, yeri geldiğinde bilinmezlik olabiliyor.  Bu  kendimin kendi içinde bile göreceli olduğunu psikolojinin sorgulama ile birlikte bizi zihnimizle doğru yola götüreceğini gerçek anlamda düşüne düşüne bulmuştum zor olsa da yapılması gerekenin kendimize göre otantik bir tanım yani kendimize has bir şekilde tanım oluşturup yaşamak olduğunun sonucuna vardım. Şöyle ki ; Temelde bakıldığında Psikoloji İnsanlık için vazgeçilmezdir. Evet İnsan vardır ama ne şekilde ? nasıl olmalıdır . ? İnsan sosyal bir varlıktır . Sosyal varlık olan bu insan ne yapma lı ki Psikolojisi ?´ kendi tanımına halk tanımına psikolojim çok iyi kendimi çok iyi hissediyorum ?´demeli. İnsan varsa çözüm vardır sorgulama vardır. Sorgulandığında doğru yol vardır. Bütün bunlar önce biz insanların ruhunu beslemektedir. Nasıl olmalıdır sana göre olmalıdır sana göre tercihlerin vardır .Kendine ait bir bakış açın vardır zamanı geldiğinde hataların vardır. Önemli olan bütün bu süreçte sorgulama ve kendinle yüzleşmesini bilmelisin Sosyal bir varlıksın nasılmı ? senin ailen var arkadaşların ama sen sana göre yaşamadığının farkında bile değilsin zaman zaman nasılmı ? sana o ayıptır bu ayıptır denmiyor mu ? evet dediğini duyuyorum. Ehlileşme ile birlikte sen seni yaşamıyorsun sen sana ait olmayan bir yaşamı yaşıyorsun farkında olmadan .Psikoloji aslında seni sen yapan seni kendinle bütünleştiren zihnini sağlam tutan bir yapı taşıdır. Eğer sorgulama ve Yüzleşme sonucunda kendi kendini yaşadığını fikirlerinin ve düşüncelerinin yada hayata dair olan bütün her şeyi kendin yaşadığını ne kadar sansan da yapamıyorsun. Sana Psikoloji ?nin sen olduğunu hatırlatmasına izin ve kendinle yüzleşmene izin ver sevgili insan      şimdi sana ?´ Senli psikoloji ?´ Yani sana gerçek senli günler dilerim ??