Prof.Muhammet Özekes


AVUKAT KİMDİR? AVUKATLIK NEDİR, NE DEĞİLDİR?

AVUKAT KİMDİR? AVUKATLIK NEDİR, NE DEĞİLDİR?


 “Gerçek anlamda savunma çıkartıldığında, yargılama, önceden yazılmış senaryonun oynandığı sıradan bir gösteriden başka bir şey değildir; yargılamaları birer gösteriye dönüştürmek istemiyorsak gerçek anlamda avukatlığı savunup ona sahip çıkmak gerekir” !!

Avukatlık hukuku dersinde, avukatlıkla ilgili olarak genel bilgileri içeren ve avukatlığa genel bakış niteliğindeki son ders kaydını, yararlı olacağını düşünerek ilgilenenlerle de paylaşıyorum. Özellikle avukatlık ve barolarla ilgili son günlerdeki tartışmalar çerçevesinde avukatın kim olduğunu hatırlamanın yararlı olduğu kanaatindeyim.

Gerçek, ama gerçekten gerçek anlamda avukat ve avukatlık nedir?

 Her hukuk düzeninde iddia/itham ve karar vardır; ancak bir hukuk düzenini gerçek anlamda hukuk devleti yapan bağımsız ve özgür savunma, onun tezahürü olan avukattır. Gerçek anlamda savunma çıkartıldığında, yargılama, önceden yazılmış senaryonun oynandığı sıradan bir gösteriden başka bir şey değildir.

 Avukatlık sıradan bir iş değildir; avukat için tanınan (ancak sürekli sınırları zorlanan ve daraltılan) imkânlar avukatın şahsına değil, hak arayanların o arayışlarının garantisi olması için tanınmıştır. Avukat, yeri geldiğinde savcının ve hâkimin de görevini tam yapmasının güvencesi ve son destekçisidir.

 Haksızlığa uğrayanın ilk başvurduğu kişi olması sebebiyle avukat, deyim yerindeyse hukukun ilk meslekî görünümüdür. Bir kimseyi savunmanın acısını yüreğinde taşımayan, onun hak arayışının mücadelesi ve çilesini yüreğinden hissetmeyen kişi gerçek hukukçu değildir.

 Doğası gereği hak arayana uzakta duran savcı ve hâkime nazaran, avukat, haksızlığa uğrayanın yanında, onun gerçek durumunu bilen ve gerçek anlamda yanında duran kimsedir.

 Avukatlığı ve onun kurumsal yapısını zayıflatmak, avukatlığı değil, aslında hak arayışını, hak arayanları, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, adil yargılanmayı, mülkün temeli olan adaletin tezahürünü zayıflatmaktır.

 Mevcut haliyle avukatlığa olan yaklaşım ve mevcut haliyle avukatlığın durumu gerçek avukatlığa ve onun hukuka hizmetine engeldir; ancak zaten pek iyi durumda olmayan mevcudu da daha zayıflatan teşebbüslere değil, onu daha geliştirmeye ve doğru, amacına uygun hizmet etmeye yönelik samimi, sürekli çabalara ihtiyaç vardır. Bu sebeple, hukuk fakültesinden başlayarak gerçek anlamda hukukçu ve gerçek anlamda avukatlığın ortaya çıkması için başta avukatlar olmak üzere herkesin çaba ve desteği zorunludur.